(Romerikes Blad)

[Nettavisen:] Denne listen er laget av Travis Bradberry for Forbes. Bradberry har skrevet boken Emotional Intelligence 2.0, og driver selskapet TalentSmart som brukes av 75 prosent av Fortune 500-selskapene til å bygge kunnskap om emosjonell intelligens.

Bradberry skriver i Forbes at mens du kanskje tror at du blir dømt ut fra hva du sier, så er det mindre åpenbare ting som forteller andre hvem du er, skriver Nettavisen.

1. Hvordan behandler du kelneren eller resepsjonisten: En ting er hvordan du oppfører deg overfor personen du skal møte i et jobbintervju eller til lunsj. Noe helt annet er hvordan du oppfører deg overfor resepsjonisten når du ankommer bedriften for jobbintervju, eller kelneren under lunsjen. Noen mennesker er som Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og hvordan de behandler medmennesker generelt forteller langt mer enn hvordan de oppfører seg mot personen de har noe å vinne på å møte.

2. Hvor ofte sjekker du telefonen: Ingenting er mer irriterende en noen som finner fram telefonen midt i en samtale. Å gjøre dette kan vise mangel på respekt, oppmerksomhet, viljestyrke og evne til å lytte.

3. Repetitive, nervøse vaner: Å stadig berøre negler, ansikt, eller å plukke på huden, gir inntrykk av nervøsitet, at du er overveldet eller ikke i kontroll. Forskning ved University of Michigan viser at disse nervøse vanene ofte er en indikasjon på en perfeksjonistisk personlighet, og at disse uvanene kommer til syne når personen er frustrert eller lei.

4. Hvor lang tid tar det før du stiller et spørsmål? Noen mennesker prater og prater uten å la andre komme til orde. Tiden det tar før en annen person viser interesse for deg, ved å stille et spørsmål, forteller mye om personligheten. Noen er «takers». De snakker mye om seg selv og er lite opptatt av andre. Andre er «givers». De lytter mye og gir lite av seg selv. De som har en balanse er ofte de beste samtalepartnerne.

5. Håndtrykket ditt: Det er vanlig å tro at et svakt håndtrykk viser mangel på selvtillit. En studie ved Universitetet i Alabama viste at en slik antakelse ikke nødvendigvis er riktig, men at et fast håndtrykk ofte er tegn på at personen er mindre sjenert, mindre nevrotisk og mer utadvendt.

6. Punktlighet: Å komme for sent blir ofte oppfattet som mangel på respekt, eller at du er lat, uinteressert eller har en tendens til å utsette ting. Det er ikke alltid riktig. En studie gjennomført ved San Diego State University viste at mangel på punktlighet også kjennetegner personer som multitasker, eller er svært avslappet av natur. Å komme sent er også et personlighetstrekk for individer som opplever at tiden går saktere enn andre.

7. Øyekontakt: Her er stikkordet «balanse». Hvis du holder øyekontakt 100 prosent av tiden, så vil det oppfattes som aggressivt og skummelt. Hvis du har for lite øyekontakt, vil det oppfattes som at du er uinteressert eller sjenert. Øyekontakt cirka 60 prosent av tiden viser at du er interessert, vennlig og troverdig.