Vil ha økt medisinkontroll

Alle eldre på sykehjem skal få en gjennomgang av legemidlene de bruker.

Alle eldre på sykehjem skal få en gjennomgang av legemidlene de bruker. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Eldres bruk av legemidler bør gjennomgås to ganger i året, mener Legeforeningen.

DEL

Det kommer fram i et høringssvar fra foreningen til Helsedepartementet.

For sjelden

Bakgrunnen er at helseminister Bent Høie (H) ønsker å forskriftsfeste en årlig gjennomgang av legemidlene som alle eldre ved norske sykehjem benytter seg av.

– Vi trenger en gjennomgang i tråd med virkeligheten og det medisinske behovet. Én gang i året blir for sjelden, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Legeforeningen foreslår derfor å forskriftsfeste en legemiddelgjennomgang minst to ganger i året for pasienter som bruker fire legemidler eller mer.

– Mange beboere på sykehjemmene rekker ikke å være der et helt år. Vurdering av legemiddelbruk skal skje kontinuerlig, og systematiske gjennomganger bør for mange beboere bør skje minst hvert halvår, understreker Brelin.

Forbedret system

Oslo 20140522; Landsstyremøtet i "Den Norske Legeforening"; Soria Moria

Oslo 20140522; Landsstyremøtet i "Den Norske Legeforening"; Soria Moria Foto:

En forutsetning for legemiddelgjennomgangen er at de elektroniske journalsystemene (EPJ) ved sykehjemmene forbedres, mener Legeforeningen.

– Det er et paradoks at de sykeste i kommunene også har de dårligste journalsystemene. Det har i lang tid vært kjent at funksjonaliteten ved disse systemene har vært direkte uforsvarlig. Det har også Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet påpekt, sier NFA-lederen.

I sitt høringssvar skriver Legeforeningen at EPJ i norske sykehjem snarest mulig må forbedres for at viktige arbeidsprosesser som legemiddelgjennomgang skal bli understøttet.

Legeforeningen er uenig i konklusjonen om at forslaget til ny forskrift ikke vil ramme kommunene økonomisk.

– Jo mer arbeid, desto lengre tid vil det ta. Det er en illusjon å tro at en slik gjennomgang kan utføres for den samme prisen. Denne jobben er viktig og tidkrevende, men den må finansieres, understreker Brelin.

Vi trenger en gjennomgang i tråd med virkeligheten og det medisinske behovet.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Viktig bidrag

Alvor: – Ap forstår ikke at vi trenger 22.000 nye sykehjemsplasser innen 2030, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Pressebilde

Alvor: – Ap forstår ikke at vi trenger 22.000 nye sykehjemsplasser innen 2030, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Pressebilde

Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) synes Legeforeningen bidrar med flere viktige poenger i sin høringsuttalelse til departementet.

– Jeg er glad for at Høie vil ha på plass en slik forskrift. En gjennomgang av hvilke medisiner den eldre får er et viktig og effektivt tiltak for å sikre riktig bruk av legemidler og forebygge pasientskader hos eldre, sier Wilhelmsen Trøen.

Høringssvarene ligger nå på helseminsterens bord. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken