Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha økt medisinkontroll

Artikkelen er over 4 år gammel

Eldres bruk av legemidler bør gjennomgås to ganger i året, mener Legeforeningen.

Det kommer fram i et høringssvar fra foreningen til Helsedepartementet.

For sjelden

Bakgrunnen er at helseminister Bent Høie (H) ønsker å forskriftsfeste en årlig gjennomgang av legemidlene som alle eldre ved norske sykehjem benytter seg av.

– Vi trenger en gjennomgang i tråd med virkeligheten og det medisinske behovet. Én gang i året blir for sjelden, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Legeforeningen foreslår derfor å forskriftsfeste en legemiddelgjennomgang minst to ganger i året for pasienter som bruker fire legemidler eller mer.

– Mange beboere på sykehjemmene rekker ikke å være der et helt år. Vurdering av legemiddelbruk skal skje kontinuerlig, og systematiske gjennomganger bør for mange beboere bør skje minst hvert halvår, understreker Brelin.

Forbedret system

En forutsetning for legemiddelgjennomgangen er at de elektroniske journalsystemene (EPJ) ved sykehjemmene forbedres, mener Legeforeningen.

– Det er et paradoks at de sykeste i kommunene også har de dårligste journalsystemene. Det har i lang tid vært kjent at funksjonaliteten ved disse systemene har vært direkte uforsvarlig. Det har også Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet påpekt, sier NFA-lederen.

I sitt høringssvar skriver Legeforeningen at EPJ i norske sykehjem snarest mulig må forbedres for at viktige arbeidsprosesser som legemiddelgjennomgang skal bli understøttet.

Legeforeningen er uenig i konklusjonen om at forslaget til ny forskrift ikke vil ramme kommunene økonomisk.

– Jo mer arbeid, desto lengre tid vil det ta. Det er en illusjon å tro at en slik gjennomgang kan utføres for den samme prisen. Denne jobben er viktig og tidkrevende, men den må finansieres, understreker Brelin.

Vi trenger en gjennomgang i tråd med virkeligheten og det medisinske behovet.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

 

Viktig bidrag

Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) synes Legeforeningen bidrar med flere viktige poenger i sin høringsuttalelse til departementet.

– Jeg er glad for at Høie vil ha på plass en slik forskrift. En gjennomgang av hvilke medisiner den eldre får er et viktig og effektivt tiltak for å sikre riktig bruk av legemidler og forebygge pasientskader hos eldre, sier Wilhelmsen Trøen.

Høringssvarene ligger nå på helseminsterens bord. (ANB)

Kommentarer til denne saken