Her risikerer elbilistene bompenger

LITT FOR RASKT: Malin Ommer synest bompengeinnføringa for elbilar kjem litt for raskt. Truleg skjer endringa tidleg på nyåret, om kommunestyret vil.

LITT FOR RASKT: Malin Ommer synest bompengeinnføringa for elbilar kjem litt for raskt. Truleg skjer endringa tidleg på nyåret, om kommunestyret vil. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Oslo og Hordaland blir trolig først ut med bompenger på elbiler, men også andre steder vurderer de innføring..

DEL

Stortinget har vedtatt at kommuner kan vedta bompenger for elbiler. Taksten kan være opp til 50 prosent av laveste ordinær takst, skriver Nettavisen.

- Hvis ordinær takst f.eks. er 20 kr, vil nullutslippsbiler betale maksimalt 8 kr når brikkerabatt på 20 prosent er trukket fra, skriver Statens vegvesen i denne forklaring av ordningen.

Vegvesenet legger også opp til at nye bompengeprosjekter som hovedregel skal finansieres med 50 prosent takst for nullutslippsbiler, men at nullutslippsbiler som veier mer enn 3500 kilo fremdeles skal kjøre gratis.

Flere byer innfører elbil-betaling

For bypakker, er det opp til lokalpolitikerne å bestemme om nullutslippsbiler skal betale.

Politikerne i Hordaland tok onsdag første skritt mot endelig vedtak om bompenger for elbil. Oslo har allerede vedtatt at elbiler må betale fra mars 2019.

Kristiansand, Rogaland og Tromsø vurderer også innføring av bompenger for elbil. Les mer om det lenger nede i saken.

Elbilforeningen mener det er for tidlig å innføre bompenger på elbiler.

- Vi har gjort undersøkelser som viser at bompengefritak er det viktigste lokale fordelen som gjør at folk vurderer elbil. Fritaket er nødvendig for å overbevise alle de som ennå ikke har elbil, og det er langt igjen til myndighetenes mål om at alt nybilsalget skal være elektrisk i 2025, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Elbilforeningen til Nettavisen.

Håper Nord-Norge blir fredet

Elbilforeningen er ikke konsekvent imot bompenger for elbiler, men håper at statlige og regionale politikere vil vurdere bompengeavgiftene opp mot hvor stort elbilsalget er i de ulike delene av landet.

- Vi vil koble innfasing av bompengebetaling for elbiler opp mot lokal elbilandel.

- Vi foreslår at man tar 25 prosent av bompengeavgift for elbiler i områder der elbilsalget har nådd 25 prosent, og 50 prosent der nybilsalget har nådd 50 prosent, sier Haugneland i elbilforeningen.

Han mener det er greit at Oslo innfører en mindre bompengeavgift på elbiler, men håper at det fortsetter å være gratis i Nord-Norge der andelen elbiler ennå er lav.

- Vi mener også at man bør diferensiere mellom personbiler og varebiler fordi salget av elektriske varebiler ennå er veldig lite, sier Haugneland i elbilforeningen, sier han. 

Aksjonsgruppa JA til miljø, NEI til økte bompenger!(Oslo & Akershus)! vil at bompenger ikke skal være en miljøsak, men at prisen skal være lavere og lik for elbiler og fossile biler.

- Vi vil ikke diskutere dagens modell da vi er prinsippielt uenige i den. Vi ønsker lavere priser for alle og vi ønsker fri gjennomkjøring etter rushtid som Stockholm, sier leder Cecilie Lyngby.

Mot vedtak i Hordaland

Onsdag vedtok utvalg for miljø og samferdsel (MISA) i Hordaland fylkeskommune at elbilistene skal betale 50 prosent av bompengesatsen. Saken vil bli behandlet av fylkesutvalget neste uke.

 

Oslo fra mars 2019

Oslo kommune har allerede vedtatt innføring av bompenger for elbiler i Oslopakke 3. Fra mars 2019 blir prisen fem kroner i hver retning og ti kroner i rushtrafikken. I 2020 øker avgiften til henholdsvis ti og 15 kroner.

Kristiansand

I Kristiansand skal politikerne behandleforslag om forlengelse av dagens bompengeordning fra 2020. I forslaget fra Statens vegvesen blir det foreslått at elbilistene betale 11 kroner i rushtiden og 7 kroner utenfor rush.

- Det har vært en viss enighet om bompengeavgift for elbiler når andelen elbiler i bomstasjonene overstiger 15 prosent. Vi ser at den andelen vil vi overstige i 2019, sier rådgiver Jan Erik Lindjord i Kristiansand kommune. Saken er nå ute på høring og vil bli behandlet i høst.

Rogaland

Allerede i sommer var politikerne i Rogaland enige om at elbiler må betale i bompengeringne. Spørsmålet da, var når dette skulle innføres. Mange av politikerne ønsker å ta betalt fra elbilistene så fort stortingspolitikerne åpner for å tillate bompenger for elbiler, skrev blant andre Stavanger Aftenblad.

Tromsø

Tromsø har i dag ikke bomstasjoner, men de vil komme i løpet av høsten/vinteren 2018/2019. Usikkerheten er knyttet til behandling i Stortinget og forhandling med staten om byutviklingsavtale.Når bomstasjonene kommer, vil elbilistene også betale.  - Tromsø har lokalt vedtatt halv takst for elbiler, sier Veronica Wiik i Statens vegvesen til Nettavisen. Det blir tre takstgrupper i bomstasjonene: Tunge-, lette- og nullutslipp-kjøretøy. Hvor høye takstene blir, er ikke bestemt.  

Trondheim

I Trondheim kommune står ikke bompenger for elbiler på den politiske dagsorden.

-Bompenger for elbiler er ikke en del av finansieringen av Miljøpakken. Det står ikke på agendaen som noen sak, men spørsmålet vil jo komme om noen år, sier kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad.

I dag er elbilandelen i Trondheim 11 prosent.

- Vi har gjort beregninger som viser når elbilandelen blir så høy at den vil få betydning for inntektsnivået. Det vil trolig skje i 2021 eller 2022, sier han.

Artikkeltags