Øker eiendomsskatten, men innbyggerne kan slappe av

Formannskapet har vedtatt med fem - mot to stemmer å øke eiendomsskatten fra tre - til fire promille. Men innbyggerne kan slappe av. Det blir nemlig mindre å betale fra og med neste år.