Dette opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til glomdalen.no.

Dermed blir det ny rettssak i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, sannsynligvis like etter sommerferien. Anken var forventet ut fra at Glåmdal tingrett i sin dom fulgte aktors syn på alle punkter, inkludert straffeutmålingen, mens forsvareren mente 18 års fengsel var for strengt. I retten sa drapsmannen seg skyldig i forsettlig drap, men ikke overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Småbarnsfaren, som den gang var 22 år, drepte 18-årige Lars Erik Flem Andersen med 35 knivstikk utenfor Iduns veg 2 på Langeland i Kongsvinger natt til 26. juli i fjor. 18-åringen var et tilfeldig offer.