Dines Guldberg Høegh, Foged over Solør og Odal, 49 år.

Arne Hansen, Gårdmann fra Holmen, 50 år.

Hans Olsen, Leilending på gården Enger, 68 år.

Peder Hansen, Husmannssønn fra Holen under Opset, 7 år.

Johannes Olsen, Husmanssønn fra Sjåtil under Sæta, 24 år.

Kristian Olsen, Husmannssønn fra Åserud, 21 år.

Tosten Kristiansen, Gårdmannssønn fra Byer-Ødegården, 23 år.

Ole Bredesen, Gårdmannssønn fra Tostensbøl, 21 år.

Arne Larsen, Husmannssønn fra Køya under Sorknes, 5 år.

Ingebret Gundersen, Sønn av selveier Gunder Ibenhol, 12 år.

Jakob Skavåsens guttebarn, Udøpt, 16 dager.

Ole Olsen Voldsnes´ guttebarn, Udøpt, 4 uker.

Frøken Olivia Arntzen, Datter av oberstløitnant Arntzen på Skulstad, 22 år.

Jomfru Berte Elisabet Rolsdorph, 24 år.

Jomfru Johanne Bay fra Ingelsrud, 16 år.

Maren Pedersdatter, f. Wium, Kirkesanger Johannes Nielsens hustru, 59 år.

Anne Arnesdatter, Gårdmannsdatter fra Bårderud, 7 år.

Karen Kristiansdatter, Gårdmannsdatter fra Vold, 11 år.

Marte Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Vold, 7 år.

Eli Olsdatter, Gårdmannskone fra Brynn, 36 år.

Marte Johansdatter, Gårdmannskone fra Holmen, 34 år.

Anne Olsdatter, Føderådskone fra Holmen, 60 år.

Karen Arnesdatter, Innerst-kone fra Hornbek, 22 år.

Kari Olsdatter, Selveierkone fra Skjebinderstua, 30 år.

Anne Kristiansdatter, Gårdmannskone fra Gotland, 22 år.

Johanne Kristiansdatter, Gårdmannskone fra Sætre, 40 år.

Marte Bredesdatter, Gårdmannsdatter fra Sætre, Ukjent alder.

Maren Arnesdatter, Gårdmannsdatter fra Rønåsen, 5 år.

Olea Olsdatter, Gårdmannskone fra Kjølset, 36 år.

Marte Toresdatter, Gårdmannskone fra Kjølset, 5 år.

Marte Jonsdatter, Husmannskone fra Stemsrudmoen, 38 år.

Maren Olsdatter, Husmannsdatter fra Stemsrudmoen, 5 år

Karen Bergsdatter, Husm.datter fra Grøsetkvern, 5 år.

Berte Kristiansdatter, Gårdmannsdatter fra Ingelsrud, 4 år.

Olea Svenningsdatter, Tjenestejente fra Ingelsrud, 28 år.

Ingeborg Pedersdatter, Tjenestejente fra Ingelsrud, 20 år.

Kari Knutsdatter, Tjenestejente fra Torderud, 19 år.

Helene Knutsdatter, Tjenestejente fra Torderud, 20 år.

Olea Eriksdatter, Tjenestejente fra Torderud, 23 år.

Olea Guttormsdatter, Gårdmannsdatter fra Sorknes, 13 år.

Maren Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Sorknes, 23 år.

Eli Ivarsdatter, Gårdmannsdatter fra Sorknes, 13 år.

Johanne Ivarsdatter, Gårdmannsdatter fra Sorknes, 11 år.

Elisabet Augustinsdatter, Gårdmannskone fra Toverud, 38 år.

Anne Tørrisdatter, Gårdmannsdatter fra By, 14 år.

Karen Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Storbråten, 23 år.

Oleana Hansdatter, Gårdmannsdatter fra Botilsrud, 6 år.

Johanne Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Botilsrud, 23 år.

Anne Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Botilsrud, 18 år.

Eli Johansdatter, Skoleholderenke fra Haug, 44 år.

Frederikke Pålsdatter, Datter av Eli Johansdatter, 9 år.

Maren Ellingsdatter, Tjenestejente fra Torsby, 15 år.

Gurine Evensdatter, Gårdmannskone fra Voldsnes, 30 år.

Eli Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Voldsnes, 26 år.

Ingeborg Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Voldsnes, 30 år.

Oleana Bredesdatter, Gårdmannsdatter fra Kongsgården, 16 år.

Karen Bredesdatter, Gårdmannsdatter fra Kongsgården, 12 år.

Johanne Håkensdatter, Gårdmannskone fra Kjelsbøl, 28 år.

Karen Kristiansdatter, Gårdmannsdatter fra Sandstad, 16 år.

Mari Pedersdatter, Gårdmannskone fra Mo, 16 år.

Anne Amundsdatter, Gårdmannsdatter fra Mo, 16 år.

Anne Gundersdatter, Gårdmannsdatter fra Mo, 23 år.

Karen Olsdatter, Tjenestejente fra Mo, 15 år.

Anne Hansdatter, Husmannskone fra Holen under Opset, 32 år.

Olea Olsdatter, Husmannskone fra Svartbråten, 23 år.

Olea Nielsdatter, Husmannsdatter fra Svartbråten, 12 år.

Olea Hansdatter, Tjenestejente fra Opset, 40 år.

Anne Tomasdatter, Tjenestejente fra Opset, 21 år.

Hermane Arnesdatter, (Ingen opplysninger), 11 år.

Kari Kristoffersdatter, Husmannskone fra Åsen, Ukjent alder.

Mari Pedersdatter, Tjenestejente fra Møystad, 23 år.

Berte Arnesdatter, Tjenestejente fra Opaker, 20 år.

Eli Pålsdatter, Tjenestejente fra Opaker, 16 år.

Kari Kristiansdatter, Gårdmannsdatter fra Skara, 24 år.

Katrine Pedersdatter, Tjenestejente fra Skara, 25 år.

Anne Torkildsdatter, Gårdmannsdatter fra Tostensbøl, 20 år.

Gunhild Kristiansdatter, Husmannsdatter fra Vangerud, 20 år.

Maria Arnesdatter, Gårdmannsdatter fra Høyby, 20 år.

Maria Olsdatter, Husmannsdatter fra Korsmo, 12 år.

Karen Pedersdatter, Husmannskone fra Køya under Sorknes, Ukjent alder.

Tore Simensdatter, Husmannsdatter fra Knauserud, 6 år.

Johanne Håkensdatter, Husmannsdatter fra Utsikt, 12 år.

Karen Ivarsdatter, Husmannsdatter fra Sandmoen, 10 år.

Anne Gundersdatter, Gårdmannsdatter fra Hårstad, 7 år.

Maren Bredesdatter, Gårdmannsdatter fra Holstad, 12 år.

Karen Bredesdatter, Gårdmannsdatter fra Sillerud, 13 år.

Maren Arnesdatter, Gårdmannsdatter fra Svinøre, 12 år.

Karen Larsdatter, Husmannsdatter fra Gruesaga, 12 år.

Marte Larsdatter, Husmannsdatter fra Gruesaga, 6 år.

Olea Olsdatter, Husmannsdatter fra Aurbekkholen, 10 år.

Olea Karlsdatter, Husmannsdatter fra Tjura, 10 år.

Olea Arnesdatter, Gårdmannsdatter fra Svinøre, 14 år.

Rønnaug Olsdatter, fra Holmen i Åsnes, Ukjent alder.

Maren Olsdatter, Husmannskone fra Haugsmoen, 30 år.

Berte Andersdatter, Husmannskone fra Nilsrud, Ukjent alder.

Karen Amundsdatter, Husmannskone fra Jensrud under Enger, Ukjent alder.

Mari Tostensdatter, Husmannskone fra Søkøya, 26 år.

Berte Johansdatter, Selveierkone fra Bekken, 61,5 år.

Maren Syversdatter, Husmannskone fra Skyrudsmoen, 38 år.

Berte Olsdatter, Husmannskone fra Skyrudsmoen, 38 år.

Rønnaug Bentsdatter, Gårdmannsdatter fra Årnes, 16 år.

Hermane Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Øvre Rønåsen, 16 år.

Mari Gulbrandsdatter, Husmannsdatter fra Skulstadmoen, 17 år.

Gjertrud Johansdatter, Tjenestejente fra Tostenrud, 23 år.

Inger Arnesdatter, Husmannsdatter fra Geittjernet, 27 år.

Anne Johannesdatter, Husmannsdatter fra Tollerud, 22 år.

Pernille Pedersdatter, Tjenestejente fra Holt, 40 år.

Marte Kristoffersdatter, Enke fra Flåset, 70 år.

Eli Tostensdatter, Gårdmannsdatter fra Brynn, 15 år.

Inger Matea Olsdatter, Gårdmannsdatter fra Gård, 12,5 år.

Brede Pottholtets pikebarn, Udøpt, 4 uker.

Olea Håkensdatter, Tjenestejente fra Namnerud, 22 år.

Anne Maria Magnusdatter, Tjenestejente fra Gruemoen, 16 år.

Navnene er tatt fra den offisielle listen over omkomne, som sto på trykk i Rigstidende den 26. august 1822. Tallet på omkomne er her 113, senere justert til 116.