Sharif dømt til ni måneders fengsel

DØMT: Tommy Sharif.  Foto: Tommy H.S. Brakstad, Nettavisen

DØMT: Tommy Sharif. Foto: Tommy H.S. Brakstad, Nettavisen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dommen i straffesaken mot den tidligere dekk-baronen har falt.

DEL

Dommen lyder på ni måneders fengsel. Sharif har også fått en bot på 200.000 kroner.

Det var Dgabladet som talte dommen først.

– Siktede dømmes for at han i perioden 2011 til og med 2014 har unnlatt å oppgi tilsammen 5 869 135 kroner til skattemyndighetene, og dermed unndratt til sammen 1 684 337 kroner fra beskatning, heter det i den ferske dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Det har foreløpig ikke lykkes RB å få kommentar fra Sharif direkte. Via sin advokat, Jon Christian Elden, sier han imidlertid følgende:

– Sharif er fornøyd med dommen og at saken er avsluttet. Han er dømt på sin egen forklaring, har vedtatt dommen og håper på snarlig soning.

Dommen faller etter at Sharif har tilstått skatteunndragelser på 1,5 millioner kroner og regnskapsrot. Politiet har før saken kom opp for retten frafalt flere andre mer alvorlige tiltalepunkter.

Hele fengselsstraffen er gjort ubetinget.

Tingretten har funnet få formildende omstendigheter, utover Sharifs egen tilståelse. Retten avviser blant annet at medieoppmerksomheten saken har hatt, og belastningen det har vært for Sharif, gir grunnlag for å redusere straffen.

– Årsaken til at saken har fått medieoppmerksomhet er at siktede er en profilert person. Det er ikke holdepunkter for at den offentlige interessen ville vært mindre om siktelsen fra starten av utelukkende gjaldt grovt skattesvik, står det å lese i dommen som feller Sharif for brudd på både ligningslov og regnskapslov.

Den tidligere dekkbaronen ble pågrepet etter at han slo ni av sine selskaper konkurs og skyldte 94,5 millioner kroner våren 2015. Det var bostyrer Christian Lundin som anmeldte Sharif for mulige straffbare forhold.

I tingretten sist uke erkjente Sharif straffskyld for alle punktene han var siktet for.

– Vi må spørre oss selv om vi priset husene for lavt– Jeg erkjenner det som er gjort og legger meg helt flat, sa Sharif da han forklarte seg for dommeren.

– Livet mitt har stått på vent

Den tidligere dekkbaronen fortalte at han ikke ønsket en rettssak «med masse vitner og dokumenter».

– Jeg har ringt politiadvokaten flere ganger for å få en avklaring på saken. Jeg ønsket å få vite hvorvidt jeg sendes ut av landet, eller må sone flere år i fengsel. Livet mitt har stått på vent under denne saken, sa Sharif.

Pizzarestaurant konkurs– Jeg sier «ja» til alt, bare jeg blir ferdig med saken ...

– ... nå er det min jobb og påse at du heller ikke blir straffet for noe du ikke har gjort, avbrøt dommeren.

Ville ha lavere straff

Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche la i retten ned påstand om ti måneder i fengsel og en bot på 250.000 kroner. Hun viste til at saken omhandlet «betydelige beløp». Sharif har mulighet til å anke om dette blir dommen.

Politiet ville gi Sharif rabatt for at han har tilstått, men ikke at saken har tatt lang tid å etterforske.

– Denne saken viser hvor mye ressurser det offentlige bruker når de skal ettergå en slik sak. Denne saken har «gått på skinner» og ikke tatt lengre tid en man må kunne forvente i en slik sak, sa hun.

Sharif ble pågrepet og satt på glattcelle i juni 2015 etter at dekkimperiet raknet. Han ble senere løslatt.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, la ned påstand om åtte måneders fengsel under rettsforhandlingene. Han tok også til orde for at dommen delvis burde kunne sones med fotlenke. Han argumenterte også for at 100.000 i bot burde holde. Dommen ble altså strengere enn som så.

– Vi går for en deldom hvor han eventuelt kan sone straffen med fotlenke, sa Elden til Nettavisen etter at retten var hevet.

I tillegg mente han at en bot på rundt 100.000 kroner var en mer passende sum.

Bostyrer ikke informert

Bostyrer Christian Lundin uttalte til Nettavisen sist fredag at han ikke var kjent med at saken skulle opp for retten nå.

– Jeg reagerer på politiet ikke har informert meg om denne saken. Jeg visste ikke engang at den skulle opp nå. Avgjørelsen om å henlegge flere av tiltalepunktene har jeg påklaget til statsadvokaten, men har ikke fått svar tross purring, sa Lundin til Nettavisen .

Han reagerer også på at pengene politiet har beslaglagt er forfordelt til Skatt Øst, og mener det er et brudd på konkursloven.

Artikkeltags