Byen der kvinnene har tatt styringen

Artikkelen er over 12 år gammel

I denne kommunen er det kvinnene som styrer. Både rådmannsteamet og de fleste enhetene ledes av kvinner.

DEL

Av i alt 33 enhetsledere er 23 av dem kvinner, i tillegg har kommunen konstituert en kvinne i rådmannsstillingen og nok en kvinne innehar den viktige posisjonen som assisterende rådmann.

– Helt bevisst

– En helt naturlig utvikling, som følge av kommunens ansettelsesreglementet, som sier at under ellers like vilkår skal det underrepresenterte kjønn ansettes, sier rådgiver Solveig Bratlie. Hun hevder at kommunen har vært bevisst på betydningen av å skape en god kjønnsbalanse, for å hindre at ledersjiktet spesielt får bestå som rene gutteklubber.

For 10 år tilbake, da kommunen gjennomførte den første omstillingsprosessen, var det stort sett menn i alle ledende posisjoner. Inntil kommunen fikk sin aller første assisterende rådmann, som var en kvinne. Kvinnelig sosialsjef og helse- og omsorgssjef kom tidlig, og så fulgte kvinnelig oppvekstsjef også.

Rådmannen viste vei

Gjennombruddet for kvinnenes vei til toppskjiket kom med toledernivået og rådmannsteamet. Fire assisterende rådmenn kom på plass, og tre av dem var kvinner.

– Rune Løvberg var opptatt av kjønnsbalansen, og bevisst på å håndheve likestillingsbestemmelsene i ansettelsesreglementet, sier Solveig Bratlie.

Også på rådgiver- og fagkoordinatorsiden er kvinnene godt representert i Kongsvinger kommune.

– Den høye kvinneandelen i lederstillinger avspeiler også det faktum at kommunen er en kvinnearbeidsplass, hvor godt over 70 prosent av de ansatte er kvinner, sier Solveig Bratlie.

– Er målet å få kvinner i alle lederfunksjoner?

– Nei, for all del, en god alders- og kjønnsbalanse er det vi vil ha, sier Solveig Bratlie, som er stolt over at kommunen har så høy kvinneandel i ledende stillinger.

– Antagelig er Kongsvinger kommune blant de bedre i kommune-Norge på dette området, mener Solveig Bratlie.

Artikkeltags