– Vi har nå en unik mulighet og kan bygge en framtidsrettet og moderne skolebygning for alle, sier Alnæs.

Tirsdag vil han orientere formannskapet om situasjonen etter skolebrannen på Skarnes forrige mandag.

Rådmannen går samtidig inn for at man allerede nå starter et forprosjekt. Her skal det ses på andre løsninger enn å gjenoppbygge Korsmo skole.

900 elever

– Jeg ser for meg at forprosjektet inneholder tre alternativer, opplyser Alnæs.

– Ett er å bygge opp igjen Korsmo skole med dagens tekniske krav. De to andre er én felles barneskole eller én felles barne- og ungdomsskole for hele kommunen.

Kun én skole for alle som går i grunnskolen, vil bety omkring 900 elever. Rådmannen påpeker at dette blir en stor skole i odalssammenheng, men middels stor i landssammenheng.

– Har kommunen plass og råd til en slik løsning?

– Forprosjektet vil gi mer klarhet. Samtidig blir hva vi har råd til av investeringer et vesentlig spørsmål, erkjenner Alnæs.

Ordføreren positiv

Han viser ellers til at det er en effektiviseringsgevinst blant annet på vedlikehold ved å ha færre skoler.

– Tidligere beregninger viser at vi årlig vil spare omkring sju millioner kroner ved å ha to barneskoler og én ungdomsskole, og ikke fem barneskoler og én ungdomsskole. Vi sparer mer med enda færre skoler.

Foreløpig er det ikke avklart hvor store skader Korsmo skole fikk og hva som blir forsikringsoppgjøret. I rådhuset på Skarnes konstateres det at mye tyder på at skolen er totalskadd.

Ordfører Anne-Mette Øvrum er på linje med rådmannen når det gjelder å tenke større.

– Ja, det er ingen tvil om at vi nå får en stor mulighet.

– Vi kan bygge noe nytt og moderne. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg ønsker en kombinert barne- og ungdomsskole, sier Øvrum.

– Hva med grendeskolene?

– Jeg tenker meg i hvert fall en kombinert barne- og ungdomsskole. Samtidig kunne vi hatt én storskole i Sør-Odal.

Ordføreren argumenterer med at denne kunne blitt moderne og med et større fagmiljø.