Borettslag vil ikke ha folk under 45 år

For godt voksne: Styreleder i Winsnesgate borettslag, Geir David Dahl, mener at borettslagt må tilrettelegges for eldre som vil bli boende hjemme, og synes derfor utgifter på lekeapparater er unødvendige.foto: ole-johnny myrvold

For godt voksne: Styreleder i Winsnesgate borettslag, Geir David Dahl, mener at borettslagt må tilrettelegges for eldre som vil bli boende hjemme, og synes derfor utgifter på lekeapparater er unødvendige.foto: ole-johnny myrvold

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Barnefamilier gir nemlig bare utgifter til lekeplass...

DEL

Styret i Winsnesgata borettslag vil innføre 45 års aldersgrense på kjøp av bolig i borettslaget for å slippe å bruke penger pålekeplass.

I møteinnkallelsen til borettslagets generalforsamling, som skal finne sted 7. april, har styret lagt fram forslag om å vedta å sette en nedre grense på 45 år for å kunne kjøpe bolig. Begrunnelsen for dette forslaget lyder som følger:

«Ved innflytting av barnefamilier kan borettslaget bli pålagt å ha lekeplasser som tilfredsstiller dagens krav, noe som vil heve felleskostnadene (husleien). Neste forslag underbygger ikke denne kostnadssparingen, da det blant annet er foreslått en oppgradering av utearealet for 350.000 kroner.»

– Vi gjør ikke dette for å være vrange, det er rett og slett en langsiktig plan. Dersom det på sikt blir mulighet til å få midler til heis, rullestolramper og annet som gjør det mulig at gamle kan bo hjemme lenger, vil vi slippe utgifter til lekeplass fordi dette gjelder et fåtall av beboerne. Det bor mange eldre mennesker her og en oppgradering av utearealet kan gjøre det lettere å ta seg fram med rullator. Ved å sette en aldersgrense nå, sikrer vi godt voksne beboere også i framtida. Et sted må vi begynne, sier styreleder i Winsnesgate borettslag Geir David Dahl.

Tilrettelegging

Styrelederen mener det er uproblematisk at kjøpemarkedet blir begrenset av et slikt vedtak, og selv om det er for tidlig å si noe om det, tror han at forslaget kan gå igjennom på generalforsamlingen førstkommende mandag.

– Vi har allerede begrensninger ved å ikke tillate dyr. Det bor mange med astma og allergi her også. Vi ønsker rett og slett å tilrettelegge for folk som vil bo hjemme så lenge som mulig, sier han.

Aldersgrensen er satt til 45 år i forslaget, men styrelederen forteller at noen mener den bør være 50 år.

– Grunnen til at vi satte 45 år er at noen må være unge nok til å klare å drifte dette borettslaget, sier Dahl.

Ikke ulovlig

Det finnes ingen lov som sier at det er ulovlig å innføre aldersgrense for kjøper av leilighet i et borettslag, selv om mange vil kalle det diskriminering. Men det holder ikke med et flertall i generalforsamlingen. Samtlige andelseiere må skrive under på at de er enige før vedtaket gjelder for alle leilighetene.

– Det er ikke ulovlig å vedta noe slikt, men det forutsetter at alle andelseierne er enige. Dessuten må borettslaget ha en saklig grunn til hvorfor de ønsker dette som et punkt i vedtektene sine, forteller advokat i NBBL Finn Stormfelt.

I følge vilkårene for eierskifte kan et borettslag ikke vedta å diskriminere på grunnlag av etnisitet, hudfarge, religion, språk og lignende, men alder står ikke nevnt i vilkårene og går derfor under generelle bestemmelser.

Det må allikevel foreligge en saklig grunn og dersom frykten for en lekeplass er eneste grunn, blir spørsmålet om begrunnelsen er god nok. Likevel kan Stormfelt vanskelig se at dette vil kunne by på noen problemer.

– I teorien kan en tenke seg at en av andelseierne ombestemmer seg og velger å selge til en på 40 år eller yngre som har barn. Han vil da få høre at dette er i strid med vedtektene og kanskje svare med at begrunnelsen er usaklig. Men dette blir bare teori og dersom andelseierne er enige vil de sannsynligvis etterleve vedtaket og da er det vanskelig å se at noen kan kjenne dette vedtaket ugyldig, sier Stormfelt.

Ikke enestående

Stormfelt påpeker at vedtaket vil komme til å begrense markedet og antall potensielle kjøpere, men bekrefter at han har hørt om slike vedtak før.

– At en eventuell lekeplass vil øke felleskostnadene er en spesiell begrunnelse og 45 år er også en litt merkelig aldersgrense. Mange får barn etter fylte 40 år, men dersom de ønsker en slik regel er det opp til andelseierne, sier han.

I KOBBL-bygget (Storgata 9) er det tidligere innført et lignende vedtak, men her er det ført inn under punktet om forkjøpsrett. Dersom en leilighet blir ledig, har de andre andelseierne forkjøpsretten, deretter går forkjøpsretten til folk over 55 år.

Finnes ingen potensielle kjøpere i disse gruppene går forkjøpsretten til andre andelseiere i KOBBL.

Artikkeltags