Biskopen var kjent med sex-anklagene

Artikkelen er over 13 år gammel

Allerede på sensommeren skal biskopen ha blitt gjort kjent med sex-anklagene mot glåmdalspresten. Han ga da presten permisjon.

DEL

Stiftsdirektør Siv Birkeland i Hamar bispedømme bekrefter at den fengslede glåmdalspresten hadde permisjon tidligere i høst. For kort tid siden var han tilbake i sin stilling.

- Hvorfor hadde presten permisjon?

- Jeg kan ikke si noe om hvorfor, sier Birkeland og henviser til politiet for ytterligere opplysninger.

Ingen kommentar

- Visste bispedømmet om sex-anklagene allerede på sensommeren?

- Det overlater jeg til politiet å besvare.

Etter det Glåmdalen erfarer skal permisjonen ha sammenheng med påstander om at presten hadde begått seksuelle overgrep. Permisjonen ble avtalt mellom presten og daværende fungerende biskop Sevat Lappegard. Påstandene om overgrep resulterte i flere samtaler og møter de to imellom før presten ble innvilget noen ukes permisjon.

Lappegard ønsker ikke å kommentere permisjonen. Han henviser til anmodningen fra politiet om ikke å si noe om saken.

Presten nektet

Presten skal da ha avvist at beskyldningene medførte riktighet. På det tidspunkt forelå ingen anmeldelse, og det var heller ikke igangsatt politietterforskning.

Stiftsdirektøren uttrykker at saken er både sjokkerende og uvanlig. Hun betegner saken som veldig trist for alle involverte og hele bispedømmet.

- Arbeidsgiver har bedt Politimesteren i Hedmark om innsyn i saken for å vurdere tjenesteforholdet, sier Birkeland, som ikke utelukker at suspensjon kan bli utfallet.

Blant prestens kolleger ble pågripelsen mottatt med sjokk.

- Vi har hatt en samling med alle kollegene hans. Dette er en vond og vanskelig sak, sier prost i Vinger og Odal, Ingrid Vad Nilsen, som på grunn av pågripelsen tirsdag måtte avbryte sin tilstedeværelse på kirkemøtet for blant annet å informere prestens kolleger.

- Dette er bare trist for oss alle. Vi har informert alle kolleger i prostiet om situasjonen som har oppstått. Så får vi tro at sannheten, enten den er det ene eller det andre, kommer for en dag, sier Solør-prost Trine Færevåg.

Artikkeltags