Bekreftet: - Tre helnorske ulvekull

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

To av ulvekullene som nå er bekreftet er født i Hedmark. Det siste er i Østmarka.

DEL

Det er den foreløpig statusrapport for ulv i Skandinavia som viser dette. Den er laget av Høgskolen i Hedmark (HiHm) på oppdrag fra Rovdata.

Tre norske kull og tre på grensen

Det er tidligere denne vinteren påvist ulvevalper i de helnorske revirene Julussa i Hedmark og i reviret i Østmarka.

– Ett tredje kull i et helnorsk revir ble nå nylig bekreftet i Letjenna-reviret i Hedmark gjennom snøsporing og DNA-analyser av skit innsamlet i reviret, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det er også påvist valpekull i grenserevirene Slettås, Rotna og Hærsjø. Alle disse revirene har utstrekning på både norsk og svensk side av riksgrensen og alle tre er i Hedmark på norsk side.

Bestandsmål kan være nådd

Revirene i Letjenna og i Østmarka er begge i sin helhet innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Julussa-reviret er både innenfor og utenfor forvaltningsområdet.

– Ytterligere sporinger på snø og DNA-analyser av innsamlet biologisk materiale vil avklare om reviret er mest innenfor eller utenfor, noe som er avgjørende for Stortingets målsetting for valpekull og geografisk lokalisering av ulverevir, sier Kjørstad.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

Dette målet ble nådd både i 2010, 2011 og 2012.

Har registrert 52-62 ulver

Det er så langt i vinter er det påvist mellom 52-62 ulver i Norge, hvorav 32-37 dyr er bekreftet kun på norsk side av riksgrensen mot Sverige.

– I fylker utenfor forvaltningsområdet for ulv er det så langt påvist 4 til 5 ulver i Aust-Agder og Telemark, hvorav to er skutt, og 1 til 3 ulver i Oppland og Buskerud. Det kan være slik at ulv som er sporet i Oppland og Buskerud er samme individer som er påvist i andre fylker utenfor ulvesonen, noe som videre sporing og DNA-analyser vil avklare fremover, sier Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Ber om tips

Antallet ulver og valpekull i Skandinavia blir registrert hver vinter i perioden fra 1. oktober til 28. februar.

– Vinterens overvåking av ulv pågår fortsatt. Vi håper at alle som finner spor etter ulv melder i fra om det, og spormeldinger fra Østfold, øst i Akershus, i Østmarka og sør i Hedmark er spesielt interessante. I de områdene har det vært vanskelige registreringsforhold i vinter, og vi er takknemmelig for all hjelp vi kan få, sier Wabakken.

Den endelige statusrapporten bli publisert av Rovdata og Høgskolen i Hedmark cirka 1. september i år.

Artikkeltags