Tirsdag ba de Karin Andersen (SV) om hjelp.

– De nærmeste fire årene er vi pålagt å spare 17,9 millioner kroner. Det går ikke. Problemet for Kongsvinger sjukehus er nå, og situasjonen er uholdbar, sa Maria Lundstadsveen i Yngre legers forening (YLF).

Sammen med de sju øvrige fagforeningene som er representert ved sykehuset kom hun i går med en bønn om hjelp til Karin Andersen (SV). Stortingsrepresentanten ble møtt med både medisinskfaglige argumenter og frykten for at mange kvinnearbeidsplasser skal gå tapt hvis Kongsvinger sjukehus blir omgjort til lokalmedisinsk senter.

Men nestlederen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget hadde ingen effektiv medisin å gi de sykehusansatte. En kur mot nedleggelsesspøkelset måtte bli langvarig, mente hun.

Vet ikke om Ahus vil hjelpe

– Det er helseforetakene som bestemmer det meste selv, og den styringsmodellen har vi vært uenige i hele tiden. Men det var større partier enn SV som fikk gjennom denne modellen, sa Karin Andersen.

Hun er heller ikke sikker på om Kongsvinger sjukehus får mer skånsom behandling ved bli underlagt Ahus.

– De har sitt å stri med i Oslo og Akershus også, akkurat som i innlandet, mente hun, men er klar på at sykehusene må få en bedre politisk styring.

Frykten for at Kongsvinger sjukehus blir nedgradert kraftig er svært stor hos de tillitsvalgte nå.

– Med de nedskjæringene sykehuset er pålagt mister vi pasienter til Ahus og Oslo-sykehusene, som igjen gjør at vi mister inntekter. Tiltakene vi har satt i gang fører til at vi taper mer penger enn vi sparer. Vi er inne i en spiral som kun peker i en retning; nedover, mener de.

Frykt for fraflytting

Både Maria Lundstadsveen, legekollega Erlend Grønningen og tillitsvalgt Ida Høiby i sykepleierforbundet synes det er mer enn merkelig at Sykehuset Innlandet vurderer å nedgradere Kongsvinger sjukehus til et lite medisinsk senter når Ahus samtidig har for liten kapasitet.

– Samtidig har flere sykehus ventetid på opptil ett år for enkelte operasjoner mens vi har ledig kapasitet i Kongsvinger. Men så lenge det ikke er noen informasjon mellom sykehusene får ikke pasientene vite om dette, sier Ida Høiby, og frykter at det vil bli en betydelig fraflytting fra Kongsvinger-distriktet hvis sykehuset ikke får beholde sin status.

– Et lokalmedisinsk senter kan ikke sysselsette 385 kvinner, og for mange av oss er det nesten ikke mulig å bo her hvis vi må pendle to timer til jobb ved et annet sykehus.