Få dager før politikerne i Nord-Odal skal si sitt om den planlagte vindmølleparken, får de et tungt og hittil ukjent argument på bordet.

Åtte grunneiere i Songkjølen-området har skrevet under et kortfattet brev der ordlyden ikke er til å misforstå:

«Vi er grunneiere som har inngått avtale med E.ON Vind. Men hadde vi visst det vi det i dag om prosjektets omfang og inngrep i naturen, hadde vi aldri kommet til å skrive under på avtalen».

Brevet er levert i fire kopier med hver sin adressat: Leder i næringsetaten Ellisiv Hovig, utvalget for næring, formannskapet og kommunestyret. Brevene ble levert ved Nord-Odal kommunes servicetorg torsdag.

Kan ikke annulleres

– Avtalene med E.ON kan vi ikke gå tilbake på. Men vi angrer, og ved å gå ut på denne måten håper vi å påvirke politikerne, sier Hans Marius Krogsrud. Han bor i Størjebygden og eier en av de mange teigene som går som smale eiendomsstriper vestover fra bygda og opp i planområdet.

Sammen med nabo og grunneier Reidun Gjersaas har de to samlet underskrifter fra i alt åtte grunneiere, medregnet sine egne.

Reidun Gjersaas Arnesen har også tidligere fortalt om sin anger, i hennes høringsuttalelse til konsekvensutredningen. At hun har sju meningsfeller blant grunneierne, har vært ukjent til nå.

– Det kan være enda flere som angrer. Vi har ikke funnet fram til samtlige grunneiere, noen bor utenfor distriktet, sier Gjersaas Arnesen.

Antall grunneiere totalt i planområdene er ikke kjent, men E.ON har tidligere opplyst at de har forhandlet med over 20 grunneiere.

– Egen dumhet

– Det er min egen dumhet at jeg skrev under. Det må jeg stå ved. Men jeg synes politikerne bør få vite at vi er flere som angrer, sier Krogsrud.

Avtalene med E.ON sikrer grunneierne inntekter for leie av grunn til vindmøller og veier.

– Det er uklart hvor mye penger vi vil få årlig, men det er nok mer enn vi kan få av å drive skogen. Men det har aldri vært penger som har vært motivet for at jeg skrev under. Vi ble vel litt revet med. E.ON hadde allerede sikret seg avtaler med de største grunneierne, og jeg tenkte det var bedre å inngå en avtale framfor å la være. Egentlig så jeg på det hele som et luftslott, sier Krogsrud.

Medeier i veien

Han er medeier i veien som E.ON planlegger å bygge ut til hovedadkomst inn i området, to kilometer av veien ligger på hans grunn.

– Det kommer ikke på tale å inngå noen avtale med E.ON om veien, sier han.