Nesten 50 millioner kroner i erstatning til pasienter etter feilbehandlinger på Ahus i fjor

13 saker endte med utbetalinger på over én million kroner.