Den ferske Skandulv-rapporten om ulovlig ulvejakt i Norge og Sverige omtaler åtte tilfeller der en har funnet forgiftet åte i skogen. Blant annet ble det høsten 2005 dokumentert at ferske elgbein som var lagt ut i Kynna-området på Elverums-siden, var smurt inn med gift. Hunden til en Oslo-kar som var på tur i området, Reidar Hoelstad, kom tilbake til eieren med kjøttslintrer med en merkelig blåfarge på, og under ei gran fant hundeeieren en hel beinhaug etter elgslakt med tilsvarende farge.

Forbudt plantevernmiddel

Politiet ble varslet, og prøver som ble tatt viste at stoffet var et forbudt plantevernmiddel, carbofuran. Det samme stoffet, og warfarin, ble forresten brukt da to glåmdøler i 2001 forsøkte å forgifter ulver i den daværende Kongsvinger-Årjang-flokken, noe de ble tatt og dømt for. Politiet henla saken fra Kynna.

I Kynna-reviret på Våler-siden ble det for øvrig forrige vinter funnet en merkelig rosa farge på og ved en elg som var drept av ulv, og der det etter hvert ble en del trafikk av folk ved kadaveret.

– Prøver av stoffet ble sendt til analyse, forteller politibetjent Bjørn Monnet i Våler, men lensmannskontoret har fortsatt ikke fått svar på om kadaveret var forgiftet eller ikke.

Mye oppdages ikke?

Forsker Petter Wabakken som har vært med og laget den nevnte Skandulv-rapporten, tror de bare har funnet eller fått rapporter om en liten del av de faktiske tilfellene der ulv er blitt forsøkt forgiftet.

Selv om en oppdager mistenkelige åter blir ikke gift nødvendigvis avdekket selv ved analyser hvis en ikke søker etter riktig stoff. Han kjenner også til funn fra Finnskogen med en leverbit full av stryknin, et tilfelle som ikke er med i rapporten fordi dette var fra før undersøkelsesperioden.

Men generelt tror Wabakken at bruk av gift har svært liten betydning for den meget omfattende ulovlige etterstrebelsen av ulv. Dagens ulver er nemlig meget skeptiske til utlagte åter, fordi det er så mye annen mat i skogen i form av levende vilt.

Ikke lett å lure

Wabakken fortelle at han under sporing har opplevd at ulvene har stanset er par meter unna åter og kadavre, kanskje fordi de kjente mistenkelige lukt.

– Ulver har så god luktesans at de kan kjenne lukt etter menneskefot inntil to til fire måneder etterpå, og bare at folk har vært fram til et elgkadaver kan være nok til at ulvene trekker seg unna, forteller han.

Og Wabakken kjenner ikke til noe dokumentert tilfellet her i landet fra nyere tid der ulv faktisk er forgiftet.

Samtidig er det kjent at «i gamle dager» bidro bruk av gift sterkt til at ulven nesten ble utryddet i Norge. Det forklarer Wabakken med at det da var lite mat i skogene for alle ulvene.