To reinsdyrkalver tatt av ulv - fellingstillatelse gitt

Onsdag kveld ble det observert ulv i Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal. Torsdag ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i det samme området, etter at det ble gjort funn av to døde reinsdyrkalver torsdag morgen.