Arbeiderne har fått litt kjeft - nå graves det på to steder for å bli fortest mulig ferdig

KONGSVINGER: Det graves på to steder for å bli fortest mulig ferdig.