– Skulle vi brukt tid på dette, vil det vært umulig å få avviklet all trafikken som går her, alt ville stanset opp

Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR avkrefter at det danner seg is inne i tunnelen.