– Skulle vi brukt tid på dette, vil det vært umulig å få avviklet all trafikken som går her, alt ville stanset opp

Bane NOR avkrefter at det danner seg is inne i tunnelen.