Ingen tog, likevel står bommen nede og det lyser rødt

Igjen er det litt kaos ved planovergangen ved Granli.