Ole Morten fant kjærligheten i Thailand. Nå selges gården etter over 100 år i familien

– Nå er jeg i Thailand fem måneder av året. Det er en av grunnene til at jeg vil selge.