Sykehuset Innlandet: Pasientenes sjanse for å overleve etter sykehusopphold er blant landets dårligste

Sykehuset Innlandet er blant landets dårligste i en ny undersøkelse om pasientenes sjanse for å overleve etter sykehusopphold.