Dag har brukt 7.000 timer på å lage sitt eget slektsprogram - vekker oppsikt i utlandet

Han ble hekta på å finne fram i sitt eget slektstre og brukte de digitale programmer som fantes. Men det gikk for sakte for Dag fra Kjellmyra. Nå har han brukt 7.000 timer på å utvikle et helt nytt program som vekker oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.