Kongsvinger-advokat krever frifinnelse: Klienten drepte skjære med rottefelle

SKJÆRESAKEN: Aktor Henning Klauseie (tv) prosederte på 18.000 kroner i bot for ulovlig felling av skjære i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Herny Aaseth fra Elverum sammen med forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen til høyre.

SKJÆRESAKEN: Aktor Henning Klauseie (tv) prosederte på 18.000 kroner i bot for ulovlig felling av skjære i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Herny Aaseth fra Elverum sammen med forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen til høyre. Foto:

Henry Aaseth fra Elverum var sikker på avlivingsmetoden. Det skulle det bli en rask død, forklarte Aaseth i skjæresaken i Eidsivating lagmannsrett. Aktor Henning Klauseie la ned påstand om 18.000 kroner i bot. Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen slo fast at Aaseth måtte frifinnes.

DEL

For vel ett år siden ble Aaseth dømt i Sør-Østerdal tingrett til å betale en bot på 10.000 kroner samt 3.000 kroner i saksomkostninger for å ha tatt livet av en skjære i en rottefelle i jordbæråkeren i egen hage i Grønne Finnsveg 15 i Elverum.

Tingretten mente at Aaseth hadde brutt både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

Skjæresaken skapte nasjonal oppmerksomhet. Mange kritikere mente at domstolene hadde langt viktigere saker å ta seg til enn felling av skjære i en rottefelle.

.

Til skrekk og advarsel

I lagmannsretten forklarte Aaseth på nytt om skjæreplagene som til slutt fikk han til å sette opp en rottefelle i jordbæråkeren.

Hensikten var å ta livet av en skjære for deretter å henge den opp til skrekk og advarsel for de 20–30 andre skjærene som ødela jordbæråkeren og gikk til angrep på kirse- og epletrær.

– Jeg har vært jeger i 50 år og vet at jeg ikke kan skyte skjærer i villastrøk med våpen. Derfor brukte jeg tid til å vurdere ulike metoder å bli kvitt skjærene på, forklarte Aaseth.

Han vurderte bærnot (bærnett) over de 600 jordbærplantene, men kom til at det kunne skade småfugl.

CD-plater ble også hengt opp for å skremme unna skjærene uten at det hjalp.

Til slutt falt valget på en rottefelle plassert i jordbæråkeren slik at skjæra kunne lokkes inn med hodet først.

Anmeldt av naturverner

Selv var Aaseth på hytta i et par dager da skjæra gikk i rottefella.

Skjæra og rottefella ble observert av en tilfeldig forbi naturverner foran garasjen rundt 20 meter fra jordbæråkeren. Naturverneren anmeldte forholdet.

I lagmannsretten forklarte Aaseth at den fastklemte skjæra må ha blitt fraktet ut av jordbæråkeren, trolig av en av nabokattene.

Aaseth var ikke i tvil om at skjæra døde momentant. Det fikk han støtte av fra tre sakkyndige i saken. De hadde sett bildene og konkluderte med rask og effektiv død.

Bistand fra Engerdal

Den pensjonerte veterinæren i Engerdal, Anders Haugen hadde rekonstruert hendelsen med en allerede død skjære; også han fastslo gjennom røntgenbilder at skjæra døde momentant.

Norges fremste skjæreekspert, første amanuensis Magne Husby fra Nord Universitet var også innkalt som sakkyndig. Han har skrevet bok om skjærer, og holdt et kort foredrag for retten.

Ut fra bilder fastslo han at skjæra som ble tatt i jordbæråkeren trolig var en ungfugl født samme år (les: 2016).

Henry Aaseth la ut åte i slutten av juli, knapt to uker før det er lov å jakte skjære – 10. august.

I retten forklarte skjæreekspert Husby at skjæreunger klarer seg på egen hånd og uavhengig av foreldre etter 80 dager. Den unge skjæra som gikk i fella, var trolig rundt 70 dager gammel.

Fare for andre fugler og dyr

Også Husby mente at skjæra døde raskt og effektivt. Han understreket likevel at den omstridte rottefella kunne være til fare for andre fugler eller dyr, særlig katter og hunder.

På spørsmål om hvordan ei skjære burde avlives, svarte Husby:

– Skudd fra ei hagle etter 10. august.

Vidar Holthe, kjent fra ulvesaken, var innkalt som vitne fra forsvaret. Han visste hvor effektiv en rottefelle er. Han pirket bort i ei felle med en blyant i retten. Fella smalt igjen og trefliser ble spredt rundt i retten.

Skjærer er kloke og smarte.

Eksemplene er mange på hvor effektivt det er å henge opp en død skjære for å skremme unna andre skjærer til skrekk og advarsel.

Ulovlig med rottefelle til fuglejakt

Aktor Henning Klauseie lot seg likevel ikke påvirke av innsigelsene fra forsvarets side.

I sin prosedyre slo han fast at det forelå brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven.

– Viltloven er klar: Det er ikke tillatt å felle skjære med rottefelle, verken i eller utenfor jakttiden. Her skjedde jakta utenfor jakttid. Bruk av rottefelle medfører også en potensiell skade for andre fugler og dyr.

Klauseie avviste at skjæresaken var en fillesak som domstolene ikke skulle bry seg om.

– Vi har brukt minimale ressurser på saken. Ressursbruken har selvfølgelig økt etter at Aaseth verken ville godta boten og deretter tok saken inn for retten.

Henning Klauseie la ned påstand om 18.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 36 dager.

I Sør-Østerdal tingrett lød dommen på 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger på 3.000 kroner.

I utgangspunktet ble Aaseth pålagt en bot på 15.000 kroner med inkludert strafferabatt på 3.000 kroner dersom boten ble godtatt innen fem dager.

– Må frifinnes

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen var ikke i tvil om at hans klient måtte frifinnes.

– Henry Aaseth har ikke drevet jakt på skjærer. Han har målrettet tatt ut en skjære for å skremme unna de andre skjærene som plaget ham og gjorde skader i jordbæråkeren. Han rigget til fella for det ene formålet. Skjæra døde momentant, forklarte Mejdell Jakobsen.

Forsvareren mente at skjæra ble avlivet på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Han mente også at feil lovanvendelse var blitt brukt av påtalemyndigheten – og at eventuelle lovbrudd måtte sees opp mot viltloven, ikke dyrevelferdsloven.

Mejdell Jakobsen minnet om at det fins unntak for å kunne ta ut skadedyr også utenfor jaktsesongen.

I tillegg mente forsvareren at den lange ventetiden på to og et halvt år måtte komme hans klient til gode.

Dekke advokatkostnader

Ved siden av frifinnelse, la forsvarer også ned påstand om at han som forsvarer også burde få dekket kostnadene som Henry Aaseth hadde brukt ved å hyre ham inn som privat forsvarer under rettsbehandlingen i tingretten. Til sammen i underkant av 15.000 kroner.

Dom faller neste fredag.

Artikkeltags