Varaordførerens bidrag til pengekassa - vil kutte i sin egen stilling

Av

ÅSNES: Rune Sørlies varaordførerstilling bidrar med 80.000 kroner inn budsjettet etter at posisjonspartiene foreslo å redusere den fra 40 til 50 prosent. Åsnes har brukt mer til politisk styring enn sammenlignbare kommuner.