Farida får ikke komme tilbake – det aksepterer ikke Karin

Utlendingsnemnda mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er «vesentlig forbedret» siden Farida og familien først flyktet derifra.

Utlendingsnemnda mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er «vesentlig forbedret» siden Farida og familien først flyktet derifra. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

UNE har avgjort at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge og Dokka. – Uakseptabelt og umenneskelig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

DEL

«Da har UNE kommet med et 40 sider langt avslag hvor de begrunner avslaget med at de ikke synes situasjonen i Afghanistan er blitt verre. Dette er en skandale, UNE nekter å rette seg etter de juridiske føringene som er lagt og hever seg seg over samtlige norske rettsinstanser», skriver Britt Karin Rotmo, medlem i støttegruppa for Farida på Dokka på Facebook.

Jubelen sto i taket på Dokka i slutten av mars da Høyesterett forkastet statens anke i saken. Farida og foreldrene hadde dermed vunnet fram i alle tre rettsinstansene i Norge på at tvangsreturen til Afghanistan for over tre år siden var feilaktig.

– Forsvarlig

Utlendingsnemnda opprettholder imidlertid i dag tilbakekallelsen av familiens oppholdstillatelse.

– Mor og barn kom først kom til Norge uten at far var med. Da fikk de en tillatelse hvor det sto helt tydelig at den kunne trekkes tilbake hvis faren dukket opp. Det å ha en mannlig voksenperson i en familie, det får betydning rett inn i risikovurderingene i Afghanistan-saker. Det at far i denne familien kom til rette betød at det ble forsvarlig for dem å returnere til hjemlandet, sier nemndleder Johan Berg.

– Dette aksepterer vi ikke

– De sier at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt vesentlig forbedret de siste årene. Hvis de ikke vil flytte hjem, så kan de være i Kabul. Dette er helt klart på tvers av rettskraftige avgjørelser, sier advokat Arild Humlen til Dagbladet

– Dette aksepterer vi ikke, sier Merete Engen Enerstvedt, leder av støttegruppe for Farida.

Støttegruppa har ikke selv sett det 40 sider lange avslaget fra UNE, men fått referert konklusjonen fra advokaten til familien.

– UNE eier ikke skam. De viser stor forakt for det norske rettsvesenet, sier Enerstvedt, og viser til at familien har vunnet fram i tre rettsinstanser.

Prinsippsak

Farida-saken er av stor prinsippiell betydning for norske myndigheter og deres framtidige håndtering av lignende saker.

– Høyesteretts avgjørelse var en tydelig og grundig dom i favør av familien. Nå vet vi ikke om vi skal le eller gråte. Det er tragikomisk, sier Enerstvedt.

Men selv før de har fått diskutert det grundig med advokaten, familien eller innad i støttegruppa er hun soleklar på en ting.

– Vi gir oss ikke, sier hun.

– Uakseptabelt og umenneskelig

– Dette er helt uakseptabelt. Tre rettsinstanser sier at vedtaket om å kaste Farida ut av landet var feil. Staten hadde gjort en stor urett mot et barn. Så finner den rike, sterke staten på nye begrunnelser for å hindre at barnet får den retten og tryggheten hun ble gitt i rettsbehandlingen, sier leder Karin Andersen (SV) for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Hun mener det kun er norske myndigheter som påstår at Afghanistan er blitt tryggere.

– Alle rapporter viser at landet blir farligere og farligere. Myndighetene gjemmer seg bak vage formuleringer om helhetlige vurderinger og innvandringsregulerende hensyn. Beslutningen er umenneskelig. Farida er en norsk jente som har blitt behandlet på verst tenkelige vis av den norske staten, tordner Andersen, som sier SV vil forfølge saken og ta den opp med Regjeringen.

– Det må hele stortinget gjøre for vi kan ikke leve med at Staten overkjører rettsvesenet når et sårbart barn vinner over dem. Hensynet til barn skal stå over innvandringsregulerende hensyn.

Saksbehandlingsfeil

– Sikkerhetssituasjonen på hjemstedet deres er stabil og har vært det i mange år. Det som skiller saken fra tidligere, er at det nå er flere og tryggere reiseveier mellom Kabul og hjemstedet. Vi skriver ikke i vedtaket at sikkerhetssituasjonen i hele landet har blitt forbedret, sier nemndleder Johan Berg, som påpeker at Høyesteretts vurdering ikke gikk på hvorvidt familien burde få oppholdstillatelse, men på saksbehandlingsfeil.

– Det sto ingenting i dommen fra Høyesterett om at familien nå skulle få komme til Norge. Høyesterett kom til at UNE-vedtaket hadde noen mangler, men det gikk på metoden, ikke på resultatet. Nå har vi behandlet saken på nytt og rettet opp disse manglene, sier Berg.

Artikkeltags