Tolv nye stillinger skal bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Øremerkede midler i årets budsjett gir tolv nye politi- og påtalestillinger i Innlandet politidistrikt. Stillingene skal brukes på spesielt prioriterte områder, blant annet økt innsats mot vold og seksuelle overgrep begått mot barn.