Tror du det er trygt å sitte i bilen? Kvinne fikk parkeringsbot etter tre minutter

SKIEN: Mange tror nok de er "trygge" for parkeringsbot så lenge de selv sitter i bilen. Slik er det nødvendigvis ikke.

DEL

Den 22. oktober stilte en skienskvinne seg opp på parkeringsplassen i Cappelensgate på Lie i Skien for å plukke opp sin datter som jobber like i nærheten.

Kvinnen ønsker å være anonym, men TA kjenner identiteten.

På kjøpesenterets tak på andre siden av veien kan man stå gratis i to timer, men siden kvinnen hele tiden satt i bilen, regnet hun med det ville gå greit å stå slik hun gjorde den korte tiden.

Men så enkelt var det ikke.

På grunn av en telefon var datteren noen minutter forsinket, og etter tre minutter banker en parkeringsvakt på ruta og forteller at hun har stått over den tillatte tiden før man må løse billett.

Siden datteren ikke hadde dukket opp, var kvinnen villig til å løse parkeringsbillett, men da var det allerede for sent. Ifølge kvinnen var parkeringsvakten i full gang med å skrive ut boten på 600 kroner. Umiddelbart etter dukket datteren opp.

Boten ble tatt imot, men kvinnen har i ettertid sendt en klage til parkeringsselskapet som driver parkeringsplassen.

I klagen står det blant annet;

«Ut fra at jeg selv satt i bilen hele tiden og jeg ikke fikk noen form for henvendelse fra parkeringsvakten før han bare kom med parkeringsboten, mener jeg dette må være over grensen hvordan en parkeringsvakt bør oppføre seg.»

TA får opplyst at klagen ble avvist, med begrunnelse i at billett ikke var kjøpt innen tidsfristen.

Reglene for parkeringsplassen er klare. På et skilt ved parkeringsautomaten står det at betaling må skje umiddelbart etter parkering.

Q-park, som drifter den aktuelle parkeringsplassen, svarer på generelt grunnlag atvilkårene for parkering gjelder uavhengig av om fører sitter i bilen eller ikke, og viser til definisjonen av parkering i trafikkreglenes § 1 (nr. 1 bokstav k) som lyder:

Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

– Som man ser er det presisert i definisjonen at et kjøretøy anses parkert selv om føreren ikke forlater det. Når bilen anses parkert gjelder de skiltede parkeringsvilkårene; herunder betalingsplikten, skriver markedsdirektør, Kjetil Bratseth, i Q-park AS i et svar til TA.

– Forstår dere at det kan bli reaksjoner i slike situasjoner?

– Generelt når det gjelder en observasjonstid på 4 minutter, så er dette normalt god tid til å gå til og fra billettautomat eller registrere kjøretøyet ved mobilbetaling. Dette er også lagt til grunn i Parkeringsklagenemndas praksis. Normalt kontakter parkeringsvaktene alltid bilist for å informere om f.eks. betalingsplikten og at denne gjelder selv om man sitter i bilen, sier Bratseth.

Artikkeltags