14 dramatiske kuttforslag: –⁠ Det er økonomisk krise for kommunen nå

Reduserte stillinger, fjerning av stillinger og redusert lønn er dramatiske tiltak som nå skal utredes i Våler. Blant annet har formannskapet enstemmig gått inn for at næringssjefstillingen skal vurderes redusert eller fjernes. Og med 6–1 har formannskapet gått inn for å stoppe utbygging og renovering av bankbygget.