Karianne (30) har søkt over 70 jobber på et halvt år uten hell – nekter å gå på Nav

– Det forundrer meg at det er lettere å få penger fra Nav enn å få en jobb.