Det opplyste Åsnes Legesenter DA, Flisa Legesenter, helsesjef i Åsnes, Anne Brit Røst Nilsen, utvalgsleder for helse, pleie og omsorg, Rune Sørlie, fungerende rådmann Tor Frigård og ordfører Ørjan Bue, på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Årsaken til flyttingen er at det har vært problemer med å få alt til å fungere ved Flisa Legekontor etter at ekteparet Ringnes sluttet ved årsskiftet. Flisa Legekontor ble av kommunestyret vedtatt gjort om til kommunalt legekontor for i hele tatt kunne rekruttere bemanning.

Klart fra mandag

Helsesjef Røst Nilsen forteller at problemene med å få Flisa Legekontor opp å gå igjen var så vidt store at man måtte finne en løsning. Etter samtaler og forhandlinger med Åsnes Legesenter DA, ble en intensjonsavtale inngått, nødvendige forberedelser og opplegg gjennomført i rekordfart. Det er i første omgang en avtale for sommeren for å kunne ha en forsvarlig legedekning gjennom ferien. Men helsesjefen er klar på at man ikke vil være i stand å gjenåpne Flisa Legekontor etter ferien. Derfor taler det meste for at samlokaliseringen fortsetter mellom det private Åsnes Legesenter DA og det kommunale Flisa Legekontor også etter ferien.

– Vi har snudd oss rundt for å kartlegge, lage romplan, og vi mener at ting skal være klare og fungere fra mandag morgen, sier leder for Åsnes Legesenter DA, lege Laila Herlyng og lege Martin Chapman.

Flisa Legekontor flytter inn med to leger og legesekretær, mens Åsnes Legesenter DA har seks leger, en turnuslege og fem sekretærer.

Slik blir det

Flisa Legekontor kommer med rundt 1700 pasienter fordelt på to leger. Fra før har Åsnes Legesenter DA rundt 4300 pasienter. For pasientene blir det nå slik:

* Pasienter som har sine fastleger ved Åsnes Legesenter DA blir det ingen endringer for.

* Pasientene som har hatt (og har til mandag morgen) sine leger ved Flisa Legekontor, skal fra mandag morgen møte hos sine leger som fra da er lokalisert sammen med Åsnes Legesenter DA.

* Telefonnummer til Flisa Legekontor blir det samme som tidligere.

* Flisa Legekontor får egen resepsjon og egne legekontor.

* Åsnes Legesenter DA og det kommunale Flisa Legekontor skal samarbeide nært og hjelpe hverandre når det er behov for det.

* Mens reserve for Rådhusgata Legekontor (bak rådhuset) tidligere har dekket opp for Flisa Legekontor i ferier, er det de samlokaliserte legene i Flisa Stormarked som også tar den delen.

Kanskje utbygging

Etter pressekonferansen onsdag ettermiddag gikk representanter for Åsnes Legesenter DA i møte med ledelsen for eierne av Flisa Stormarked, NAF-gården. Tema der var eventuell utbygging for å gi bedre plass til legesenteret og legekontoret.

– Vi tror det kan være muligheter for en utbygging, men dette er det eieren som sitter på og avgjør, sier lege Martin Chapman.

Høyt på ønskelista ved en utbygging er en annen adkomst for ambulanse med båre. Tilgang til heis i andre enden av bygget kan være løsningen på det.

– Vi regner med at NAF-gården løser dette. De har tidligere vist at de kan snu seg rundt og få ting til. Jeg tror det skjer igjen, sier Chapman.