20 leger fratatt retten til å sykmelde - 11 av de på «svartelista» hører hjemme på Østlandet

Av