Fortviler over grensehandel og svak krone: – Vil ramme Norge beinhardt

Kronesvingninger gjør import dyrere og mer uforutsigbar. – Liten vilje hos staten, mener bedriftene.