Katta satt to døgn i et tre og ville ikke ned. Da tok Peder affære

Brannmann Peder Lindfjord klatret opp i den 25 meter høye furua for å redde en katt. Men den ville ikke reddes.