Skrekkfunn i nykjøpt hus – nå går Hanne til sak

Hanne Lund Olsen spør hvilken nytte en boligkjøper har av en egen forsikring.