Seks nye meldinger om syke hunder - 173 er blitt rammet totalt

Av

De to siste dagene har det kommet meldinger om seks nye hunder som er rammet av det pågående sykdomsutbruddet. 173 hunder er så langt blitt rammet.