– Stygg og urettferdig behandling av Lise. Høyre er ferdig med Senterpartiet

– Alle parter har pekt på Lise Berger Svenkerud som den viktigste ressurs i arbeidet for å få Forsvaret til Haslemoen igjen. Men så vil ingen ha noe med henne å gjøre. Det har vært mye urent trav og spill i denne saken.