Svein håper at innholdet i disse karene skal hindre permitteringer

For to år siden gikk krabbehotellet så godt at det var behov for å bygge på. Da så konsernsjef Svein Ruud for seg en dobling av dagens rundt 450 kvadratmeter. Dette er satt på vent.