Ingen trøst til dem som håper på en revurdering av tomtevalget for nytt hotell

Av