Historisk minnesmerke kjøres istykker: - Dette er virkelig ille!

KONGSVINGER: Deler av Tråstad skanse fra 1658 er tydeligvis brukt som terrengløype for motorsykkel, og det er gjort inngrep i vollene. Det kan være kriminelt.