Håper på et lokalt oppdrettseventyr - kan bety mange lokale arbeidsplasser

KONGSVINGER: Ferskvannsfisken røye kan bli en ny lokal vekstnæring. I 2021 åpner et nytt landbasert avls- og oppdrettsanlegg på Roverud.