Hus fra 1949 til salgs: –⁠ Det er i så dårlig forfatning at jeg anser det som et rivningsobjekt

Huset fra 1949 er i så dårlig forfatning at eiendomsmegler, Thomas Skogli Rusten, anser boligen som et rivningsobjekt.