Avskjedsgave til passasjerene - kjør råbillig med bussen fra 14. desember

Hedmark Trafikk takker for seg ved å la passasjerene reise for 10 kroner på alle bussrutene i fylket fra 14. desember og ut året.