Klarsignal for 600 boliger i «missing link»: – Vi tror mange har lyst til å bo i dette området

– Hvis alle parter er edruelige i forhandlingene skal dette bli et veldig fint prosjekt med eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og kjedede boliger.