«Leseglede» inneholder 480 sider med essayer, småhistorier, artikler og dikt som er skrevet for å leses, enten for seg selv eller som høytlesning.

– Stoffet har en stor spennvidde, og det blir nesten umulig å plukke ut noen tekster som er mer å anbefale enn de andre, nettopp fordi det er opp til leseren og tilhøreren å finne fram til det som måtte interessere den enkelte mest, sier Terje Tønnessen.

Og det kommer mer fra Sven R. Gjems i løpet av året. Bok nummer 29 har arbeidstittelen «Hvor går vi?» og blir lansert i oktober på samme forlag.

Lese med glede

– «Leseglede» er en bok som oppfordrer til å lese med glede. I struktur er den bygd opp rundt saker som irriterer, som opptar meg selv og andre. Jeg drømmer ikke om å skrive den store romanen. Jeg har begynt på en, men den blir nok aldri ferdig. Jeg skriver for å minne folk om at man ikke må komme dit hen at man glemmer at man har et viktig instrument som heter hjerne, at man ikke må ende med å bare bruke mobilen og det digitale i hverdagen. Jeg mener det skal være noe for alle i denne boka, og man skal ikke behøve være sprenglærd for å ha utbytte av det. Noen av historiene kan også framkalle en del latter. Det er ikke skadelig iblant, sier Sven R. Gjems.

Dette med hjernen i forhold til mobilen og alt annet digitalt er også høyaktuelt i bok nummer 29 som kommer om fire måneder. Boka som har arbeidstittelen «Hvor går vi? " Men aller først skal «Leseglede» lanseres på Bryggeriet Bokhandel tirsdag kveld til uka.

150 tekster

Den nye boka inneholder 150 tekster. Det er essays om norrøn tid og litteratur. Man kan lese om skofinnene og forfattere som Henrik Ibsen, Paul Botten-Hansen og Bjørnstjerne Bjørnson.

– Dagsaktuelle temaer tas opp. Det er temaer som opptar forfatteren i dagens samfunnssituasjon, og det er nær historie og ting som har hatt betydning for utviklingen slik vi har kjent og kjenner den. Og det er heldigvis mer på gang fra Sven R. Gjems når det gjelder bøker. Han gir seg aldri, og det skal vi være veldig glad for, sier forlagssjefen og utgiveren Terje Tønnessen.

– Nei, skrivingen ligger der som en slags abstinens. Det ligger i blodet. Å skrive er en drift, forklarer Gjems.