Erling forsker på klimaeffekten av elbiler: – Sannheten er at det ingen biler er miljøvennlige

– Sannheten er at det ingen biler er miljøvennlige, sier NMBU-professor Erling Holden, som forsker på fornybar energi og transport.