Nye korona-millioner til riksveiene

430 nye koronamillioner til utbedringer på riksveiene sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten.