Ungene i Tjura barnehage kunne starte uken på best tenkelige måte. Fem ny traktorer er ikke hverdagskost. Ivrige unger var raske med å ta med seg de nye doningene ut i trafikkanlegget sitt, der de kunne kjøre på asfaltert og oppmerkede veier.

Det gikk unna, og et par kollisjoner ble det også da trafikkreglene ikke ble fulgt og motgående traktor kom i feil kjørebane.

– Sammen med Felleskjøpet på Kirkenær gir vi denne gaven. Vi gjorde det samme til barnehagen på Namnå i fjor, og traktorene ble veldig godt mottatt. I år fikk vi søknad fra Tjura, sier Ivar Lauten, president i Grue Lions.

Fem traktorer i ulike størrelser og med hengere ble overrakt. Spesielt den rosa traktoren var morsom.

– Vi skal hjelpe til i kommunen, og synes det er fint å gi en gave til de yngste også. Det er ikke alt kommunen klarer selv, sier Lauten, som regner med at det er en gave til seks-sju tusen som er gitt.

Stein Skyrudsmoen ved Felleskjøpet forteller at de har gitt gode priser på traktorene, og har dermed bidratt til gaven.

– Det er 48 unger her, og lekene blir jo utslitt etter hvert. Traktorer er alltid populært, sier Kjersti Rinde Omsted, styreleder og forelder i barnehagen, Kjersti Rinde Omsted.

Hun viser til at trafikkanlegget er veldig populært og mye brukt til både lek og opplæring.