NVE følger flom-utviklingen med argusøyne

STIGER: Slik så det ut under Lillestrømbrua torsdag morgen. FOTO: VIDAR SANDNES

STIGER: Slik så det ut under Lillestrømbrua torsdag morgen. FOTO: VIDAR SANDNES

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det knytter seg stor spenning til nedbøren som er meldt på Østlandet i kveld og natt til fredag.

DEL

Allerede i går ble flomfaren langs Glomma hevet til oransje nivå. Oransje farenivå kjennetegnes av «omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn fem år.

NVE følger utviklingen med argusøyne.

– Det knytter seg stor spenning til nedbøren som er meldt på Østlandet i kveld og natt til fredag. Hvis de høye temperaturene fortsetter, er det fare for ytterligere økt vannføring og vannivå, sier vakthavende hydrolog i NVE, Elise Trondsen.

Høye temperaturer både dag og natt setter fart på snøsmeltingen i fjellet.

– Får vi lavere temperaturer, kan det bremse litt på snøsmeltingen, sier Trondsen.

Her er hele det siste varselet fra NVE:

Stigende temperaturer fører til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og nedbøren som er ventet torsdag/fredag. Det er knyttet uvanlig stor usikkerhet til plassering og mengde nedbør. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Dette vil også gjelde de store vassdragene. Trysilelva er på oransje nivå onsdag. Det er fremdeles snø igjen og dagens værprognoser en betydelig nedbør fredag. Med dagens prognoser ventes vannstand noe lavere enn i 2014, men på høyt oransje nivå. Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag. Glomma er nå på oransje nivå ned til Rånåsfoss og er jevnt stigende. Med dagens prognoser forventes Glomma ved Rånåsfoss å kulminere lørdag 12 mai på et høyt oransje nivå. Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag. Øyeren nærmer seg flom og prognosene nå gir høyeste flomvannstand på lavt oransje nivå neste uke. Gudbrandsdalslågen ventes å nå oransje nivå i løpet av torsdag. Mjøsa ventes ikke å nå gult flomnivå i løpet av helgen, men er stigende og vannstanden her ventes å være på sitt høyeste etter 17. mai. I Drammensvassdraget er tilsiget på oransje nivå og økende onsdag morgen. Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag. Av de store innsjøene har Sperillen kommet til oransje nivå og det ventes økning opp mot høyt oransje nivå. Også for Krøderen ventes økning opp mot høyt oransje nivå, med forventet høyeste vannstandsnivå over nivået fra 2013. Randsfjorden kan få vannstand på nivå med 2000. For de øvrige innsjøene og elven nedstrøms disse ventes økning til nivå mellom 2007 og 2013. Mjøndalen har hatt flom siden tirsdag og ventes å nå oransje nivå i løpet at de neste dagene. Det ventes at elva her kan bli større enn 2013, men lavere enn 2007. I øvre deler av Numedalslågen og Skiensvassdraget har mindre elver og bekker oransje nivå og det ventes fortsatt noe økning. Hovedelvene ventes likevel ikke å komme over gult nivå.

Artikkeltags