– Dette er den fjerde største konkurransen i Norge. Vi er slått av blant andre Den Norske Opera og Våler kirke, som hadde over 240 tegninger. Tre av våre ble underkjent, ettersom de var sendt for sent til oss. 200 er med videre, og jammen er det kommet inn mye bra, sier museumsleder Dag Raaberg og juryformann Wenche Huser Sund, som nå er med i komiteen som finstuderer tegningene.

Samtlige tegninger og forslag er anonymisert av Arkitektlaget.

Svært spennende

– Vi har gått gjennom alle, og har plukket ut de som skal være med videre i vurderingen. Vi har det siste møtet 19. desember, og i siste halvdel av januar vil vi presentere en vinner og ha en utstilling. Vi skal også premiere noen kandidater, og noen får også hederlig omtale, sier Dag Raaberg, som synes det har kommet inn mye spennende.

– Vi har fått inn alt fra «kjedelige» til svært spennende og spenstige forslag, uten at vi kan gå i detalj. Det er forslag i tre, stein, torvtak, stål, kobber og limtre. Vi må også se på rominndelingen og at det står til vår forventning og bruk, sier Raaberg, som har bedt om tegninger på 1670 kvadratmeter. Museet skal ligge inntil hovedveien i Svullrya, på vestsiden av Rotna.

De har fått løfter om fullfinansiering av 1600 kvadrat, men museet skal selv finansiere de siste 70. Det skal også være mulig å bygge ut ved behov.

Viktig for Finnskogen

Raaberg kan ikke fortelle når museet er ferdig. Det skal leveres en søknad slik at det kan komme inn på statsbudsjettet for 2019, og håpet er byggestart i 2020.

– Det hadde jo vært morsomt om vi kunne fått klipt snora til nytt museum i denne perioden, sier Wenche Huser Sund, som ser det som veldig viktig å få på plass Skogfinsk museum.

– Jeg vil stå på for å få på plass dette, og skal også i samtaler med departementet. Et eget museum er viktig for finnekulturen, for Finnskogen og hele området. Tenk så flott å kunne bruke museet til undervisning. Dette kan bli den nye storstua vår, sier Wenche Huser Sund.